ZDRUŽENIE KĽÚČ 28

K28 vzniklo niekedy v roku 2001 a inštitucionalizovalo sa 27.9.2002 do občianskeho združenia. V našom meste, ale aj všeobecne, bolo cítiť určitú formálnosť až skostnatenie diania okolo kultúry, nedostatok nových tvárí, smerov a prúdov. Z toho vznikla potreba NIEČO robiť. Myšlienka združenia sa rodila cca v priebehu jedného roka. Zakladateľmi združenia sú umelci a ľudia okolo umenia: Marián Hunka, Ranemer, Yosé a ich najbližší.

Cieľom združenia je všeobecná podpora umenia, poriadanie výstav, vzdelávanie a školenia pre začínajúcich, ale aj pokročilých umelcov, workshopy, vydávanie propagačných materiálov. Ako jednu z najdôležitelších úloh sme si určili predovšetkým vyhľadávanie nových adeptov umenia s nekonvenčným prístupom, ľudí, ktorí používajú modernú techniku pre svoju tvorbu, propagovať a zapájať ich do celoslovenského a svetového diania pomocou internetu. Špecifickým cieľom bola obnova podzemných priestorov kaštieľa Migazzi v Zlatých Moravciach na otvorený umelecký priestor. Tento cieľ sme úspešne naplnili, čoho dôkazom boli pravidelné umelecké a hudobné akcie v podzemí.

V decembri 2003 vstúpil do združenia výtvarný fotograf z Brna Miloslav Zmrzlý.

find the cheap prices on additional hints.a connections concerning lumination plus shape stresses a shape of your mobility is definitely the properties with rolex watches high copy forum.

Na jar 2004 vstúpili do združenia dve neprofesionálne výtvarníčky Mária Debnárová zo Zlatých Moraviec a jej kolegyňa Eva Lauková z Bratislavy.

V marci 2006 sa k nám pridali muzikanti z blues-rockovej kapely Opportunity zo Zlatých Moraviec a Machuliniec. V roku 2009 členovia kapely založili s našou pomocou vlastné občianske združenie, ktoré pokračuje v napĺňaní niektorých cieľov K28.

V lete 2006 sme sa dohodli na zrušení občianskeho združenia, nakoľko administrácia a papierovanie stoja nemálo času a peňazí. Tieto zdroje vieme účelnejšie a efektívnejšie využiť aj bez inštitútu O.Z. Združenie ako také pôsobí od roku 2009 iba neformálne, ale ciele, ľudia a zápal pre umenie nevymizli.

V roku 2009 stála väčšina našich členov pri vzniku novej galérie s názvom StreetGallery.Združenie KĽÚČ 28, Zlaté Moravce

k28(zavinac)k28.org